Husmannsvesenet hadde eit stort omfang i delar av Setesdal. Plassen Hagen på Lauvdal er ein av dei få stadene der ei husmannsstoge er teken vare på i sitt opprinnelege miljø, utan ombygging m.m.

Kart