I en verden av grånyanser ligger de to små husene. Helleren danner naturlig tak og ly over dem. Stedet har vært brukt av mennesker i tusenvis av år. Husene er fra 1800-tallet. Det har vært flere bygninger under Helleren, noen av dem kan en enda se spor etter i form av murer. Folkene under Helleren var strandsittere under gården Haneberg og husene ble fraflyttet rundt 1920. Du finner informasjonsskilt ved husene, som står åpne. Vis respekt for stedet.

Kart