Allerede før vikingtiden ble den første gården etablert på Huseby. Her bodde storfolk og bygdehøvdinger, noe de to storhaugene fra tidlig vikingtid vitner om. På Huseby levde Hallvard Vebjørnson (1020-1043), han som p.g.a. sin handling – forsøket på å verge en fattigjente fra forfølgelse og avretting – ble gjort til helgen etter sin død. Senere er han blitt valgt som skytshelgen bl.a. for Oslo by. Hallvard ble etter sin død begravet på Huseby, og St. Hallvards kilde var et yndet pilegrimsmål i mange århundrer. Pilegrimsleden er i dag merket.

Kart