Husantunet er ett av landets best bevarte gårdstun fra 1700-tallet. Tunet, som ble fredet i 1941, består av inntun og uttun, en tuntype som var dominerende i Nord-Østerdalen fram til den ble avløst av firkanttunet rundt 1850. På Husan er det 18 hus, alle er bygd for å fylle forskjellige funksjoner, fra trøskelåven til utedoen. Husan har både sommerstue og vinterstue. Skikken med å ha et hus for sommer- og et hus for vinteropphold holdt seg lenge i fjellbygdene i Nord-Østerdalen. Sommerstid blir Husantunet brukt til ulike aktiviteter.

Kart