Huldreheimen er ei samling av gamle hus med inventar frå bygdene i øvre del av Setesdal. Samlinga vart gitt til Bykle kommune i 1948 av dr. Anton Raabe og skodespelarinna Tore Segelcke, som samla husa på dette tunet. Tunet illustrerer godt korleis bykunstnarar fann inspirasjon i gammal bygdekunst og prøvde å verne denne for ettertida.

Kart