Høyanger Industristadmuseum fortel gjennom utstilling, tekst og bilete industri- og arbeidarhistoria i Høyanger. Du får kjennskap til industriarbeidaren i arbeid, foreiningsliv og kvardagssliv. Ein får sjå korleis «hagebyen» Høyanger trinnvis voks fram med boligområde, bygningar og institusjonar og vidare om den sosiale lagdelinga som eksisterte mellom funksjonærar og arbeidarar.

Kart