Høve Støtt Hallingdal har siden dag 1 vært opptatt av at alt som gjennomføres skal være ekte, unikt og ikke kunne oppleves som ferdigvare. Høve Støtt behandler sine opplevelsesprodukter som ferskvare, og med stor respekt for kultur- og naturarv. Vi ønsker at besøkende skal ta del i et stadig utviklende kulturmiljø i lokalsamfunnet. Det er dette som kan sies å være ideen bak selskapet Høve Støtt og de opplevelsene vi tilbyr. Å invitere gjestene inn i sjela til samfunnet og vise frem det virkelige og ekte i kultur, natur og samfunn.

Kart