Hove kirke ble bygd i kleberstein som ble hogget ut i Arnafjord og frakta med båt og slede til byggeplassen. Teknikken som er brukt i bygginga er en kravende teknikk, som setter store krav til håndverkerne.  Vik kirke stod ferdig i 1877, og man hadde da ikke bruk for Hove kirke lenger. Peter Andreas Blix ledet på denne tiden restaureringen av Håkonshallen i Bergen. I denne forbindelse fikk han tilbud om å kjøpe kleberstein fra Hove kirke som man hadde planlagt å rive.  For å hindre dette kjøpte han kirken og restaurerte den etter egne planar og for egne penger. Blix eide kirken fram til han døde i 1901, og han ble da gravlagt i gulvet i Hove kirke. Han testamenterte kirken til broren sin, som igjen gav den til staten, som eier kirken i dag. Fortidsminneforeningen står for tilsynet med kirken. Kirken har navn etter garden Hove.

Kart