Høre stavkirke ligger like ved storgården Kvie, som har trådt fram i norgeshistorien ved flere anledninger. Lendmannen Elling på Kvie og hans bror Audun lot hogge trær til denne kirka den sommeren Erling Skakke falt i Trondheim forteller en runeinnskrift, og den kan dermed dateres til ca. 1180. Høre er ei såkalt søylestavkirke og har 4 hjørnestaver med mektige buer mellom. Den fikk sin nåværende form etter en utvidelse i 1823-1828. Deler av den gamle takrytteren (tårnet) er i dag kirkegårdsport. Kirka er fremdeles i bruk som sognekirke.

Kart