Utstillinga «Ei reise gjennom 9000 år» er laga av Arkikon på oppdrag frå Herand bygdelag. Utstillinga tek for seg kulturlandskapet i Herand frå siste istid og fram til førre hundreår. I Herand sitt autentiske kulturlandskap er det spor etter alle periodar, frå 9000 år gammal busetting i hellerane, unike helleristingar frå bronsealder, samt nausttuft og gravfunn frå jernalder. Kulturminna kan du du oppleva i gåavstand frå museet, t.d. helleristingane og Sævarehellaren med funn frå 9000 år sidan.

Kart