På Tro finner du en helleristning som viser den «første» skiløperen i Norge, nærmere 4000 år gammel og dermed fra yngre steinalder. Ristningen av skiløperen på Tro ga ideen til piktogrammene, OL-symbolene, på Lillehammer i 1994. På svaberget som vender mot sørøst, kan du også se 9 andre figurer som forestiller hvaler, elger, sel og båt.

Kart