Like ved Noregs største stavkyrkje ligg Heddal bygdetun høgt og ope mot bygda, med bygningar frå mellomalder til 1930. «Rambergstugo» blir rekna som den viktigaste, ikkje minst p.g.a. folkekunstnaren Olav Hanssons rosemåla uppstugo frå 1784. Den gjenskapte husmannsplassen Hola syner den andre sida av 1800-talssamfunnet – ei verd som er nesten uforståeleg for oss i dag. Anne Bamle (1884-1972) gjenskapte kvinnebunaden for distriktet. I Rambergstugo er det ei utstilling rundt temaet. Elles har museet ei eiga utstilling med tekstilgåver.

Kart