Et sagn forteller at Hedalen stavkirke ble «gjenfunnet» 200 år etter svartedauden. Den ble bygd i siste halvdel av 1100-tallet, og var ei såkalt lovekirke, ei kirke man ga gaver til. Kostbare gjenstander, bl.a. et praktfullt relikvieskrin som stammer fra Hedalen, tyder på at gavene har vært betydelige. Dette skrinet er Sør Aurdal sitt kommunevåpen. I 1699 startet en stor påbygging som forvandlet stavkirka til ei korskirke. Den vakre Hedalsmadonnaen kom tilbake høsten 2005, og kopien befinner seg nå ved Oldsaksamlingen. Kirka er fortsatt i bruk.

Kart