«Nord Norges vakreste sted»

Her kan du oppleve ekte, levende kulturhistorie! 

Et avrevet stykke cellulosepapp med påskriften «Kulturelt verdifullt» reddet antakelig Havnnes fra krigsflammende i 1944. 

De fleste husene er fra 1800-tallet og er fredet/verneverdige. Flere av husene er bygget med tømmer fra egen skog i Nordreisadalen. For oss er vern gjennom bruk praktisert året rundt – og det er ingen selvfølge. Tilpassing av bygninger til ny bruk er ofte en komplisert prosess. 

Tørrfiskens betydning for utviklingen av Nord-Norge, nasjonen vår, samt land og kulturer langt sør i Europa, kan på ingen måte undervurderes. Varer fra Havnnes Handelssted har mettet mangt et menneske gjennom århundrer. Tradisjonene tas godt vare på og familien Giæver er stolte og viktige kulturbærere gjennom mange generasjoner, helt siden 1795. 

Den legendariske Mor Lyng hadde sitt liv og virke her på Havnnes. Hun fikk selv 12 barn hvor ingen levde opp. Mor Lyng bestyrte sitt store gods, «Skjervøygodset», som omfattet mer enn fjerdeparten av hele Troms fylke. I mangel av egne barn tok hun til seg 32 pleiebarn, som alle vokste opp på Havnnes. Ett av disse pleiebarna var hennes brordatters sønn, Jens Severin Hallen, som arvet og overtok etter henne. Jens Severin Hallen er tipp-tipp oldefar til Thorvald H. Giæver (f. 1968) som driver stedet idag. 

Funn fra steinalderen viser at her har bodd folk i mer enn 6000 år. 

Kart