Kong Christian IV av Danmark-Norge ønsket å gjøre kongeriket selvforsynt med jern. Da det ble funnet jernmalm i Bærum, ga han i 1610 Paul Smelter kongelig forordning om å sette opp ei smeltehytte i området. Den første masovnen i landet ble bygget her i 1622. I 1641 ble jernverket flyttet dit det ligger i dag. Produksjonen var gjennom årene alt fra kanoner og stangjern til ovner, husgeråd og redskap. I 1872 sluttet man å smelte ut jern selv, og driften ble lagt om til støperi og mekanisk verksted. Dette ble drevet fram til 1964. En større boligutbygging i området i 1980-årene ga grunnlaget for utviklingen av Handelsstedet Bærums Verk slik det fremstår i dag. I Verksgata med de gamle arbeiderboligene finner man nå et rikt og spennende kunst- og håndverksmiljø. Her er bl.a. smed, glassblåsere og snekkerverksted. De gamle støperibygningene huser i dag et handlesenter i kulturhistoriske omgivelser. Her finnes alt fra dagligvarer, klær og bøker til spesialforretninger for interiør. Dagens Bærums Verk har også flere utstillinger/gallerier, og du finner et museum med en samling støpejernsovner fra Verkets produksjon.De gamle bygningene fra jernverkstiden er rammet inn av et parklignende anlegg som fra juni og ut oktober tilbyr utendørs skulpturpark med over 40 skulpturer.

Kart