Det gamle handels- og gjestgiverstedet Vågsberget ligg i vakre omgivelser på sørsiden av Vågsøy. Stedet var i drift fra 1636. I dag er det i alt 7 hus igjen her, det eldste fra slutten av 1700-tallet. Det er hovedbygning, gjestgiverhus, sjøhus, krambu, eldhus, stabbur og driftsbygning. Vågsberget blir regnet som et av de best bevarte handelsstedene langs kysten. Sommeråpent med utstillings- og omvisningstilbud. Servering i sommerkafeen. Utleie året rundt til møter, selskap, kurs ol. med eller uten servering fra eget kjøkken.

Kart