Hamnvik handelssted er et av de handelsstedene i Nord-Norge som har bevart sin gamle bebyggelse og karakter. Deler av bebyggelsen er fra slutten av 1700-tallet, og bygningsmassen er i god teknisk stand. Det meste av de gamle interiørene og innboet er intakt. Bygningene tilhører fortsatt familien.

 

Hamnvik handelssted som et helhetlig miljø er fredet og består i dag av følgende bygninger: 01 Hovedbygningen. Bygningens eldste del er fra 1794, da handelstedet ble grunnlagt. 02 Gammelbryggas eldste del er fra 1794. 03 Stabburet er av laftet tømmer og bindingsverk i 2,5 etasje.

04 Bakeriet er av mur og tre i 2 etasjer. 05 Rulleboden er oppført av laftet tømmer og bindingsverk i 1,5 etg. 06 Nybrygga er i bindingsverkskonstruksjon. 07Generasjonsbolig/ Telegrafbygningen. 08 Jordkjeller. 09 Ildhus. 10 Brønnhus. 11 Butikk/postkontor . 12 Hotellet fra 1896. 13 Fjøs/driftsbygning, oppført i 1890-åra.  14 Lysthus.