Hammer bru representerer en uvanlig brutype i Norge. Brua ser ut som et hus med åpning i begge ender som er lagt tvers over elva. Disse såkalte «covered bridges» med innebygd trefagverk var derimot vanlige i England og USA. Den nå freda Hammer bru ble bygd i 1925, som en kopi av den aller første fra 1884. Trolig er Hammer bru den nest lengste i verden av denne typen.

Kart