Prestegarden på Hå fra 1637 ligg heilt ut mot storhavet og er i dag eit moderne kunst- og kultursenter. Her finn du eit galleri med vekslande kunst- og kulturhistoriske utstillingar. I kjellaren i jærhuset er det utstilt funn av restar etter 8 200 år gammal busetting i området. Langs kyststripa er det eit stort strandgravfelt frå folkevandringstida. I prestegarden er det også kafeteria og sal av kunst m.m.

Kart