Hovedbygningen på lystgården Gulskogen ble reist i 1804 i louisseize-stil. Her vil du finne originalt interiør med et intimt preg fra flere slektsledd i familien Arbo. Historiemaleren Peter Nikolai Arbo vokste opp her, og på veggene finnes både familieportretter og hestebilder. Gulskogenparken er anlagt etter mønster av store barokkanlegg fra 1700-tallets Europa. Særlig er den lange lindealleen imponerende. Labyrinten øverst i parken er landets eneste bevarte vegetasjonslabyrint. I hagen spankulerer påfugler og andre dyr fritt omkring.

Kart