Gudbrandsdal krigsminnesamling holder til i «Vollsfjoset» i Kvam sentrum. Her finner du en utstilling som viser krigshistorien i Gudbrandsdalen. Utstillingen omfatter både det såkalte «Skotte-toget» i 1612 og krigshandlingene i 1940, okkupasjonsårene og fredsvåren 1945. Gudbrandsdal krigsminnesamling ligger ved siden av Kvam fredspark og Kvam kirke.

Kart