Gravholmen i Espedalen Gravplassen, som er en skog- og lyngkledd fjellknaus, ble tatt i bruk på nikkelverkets tid, fra 1845. Dette er markert med en minnestein like ved inngangen til kirkegården. Stemningen og omgivelsene kan nok sies å være noe annerledes enn det man er vant til fra kirkegårder. Gravholmen er forbundet til Verksodden med ei gangbru.

Kart