Gravfeltet på Vang er Skandinavias nest største fra førkristen tid. Dette var felles gravplass for 20-40 gårder i 700 år eller mer, og inneholder bortimot 800 gravhauger. Gårdene disponerte hver sin del av gravfeltet. Ulike redskaper og eiendeler fulgte ofte de døde i gravene. Du kan følge en sti rundt på området, og informasjonstavler forteller om gravfeltet.

Kart