Lokalhistoriske samlingar med arkeologi, fiskerihistorie og krigshistorie som tema. Kopiar av funn frå Eilifrøysa – ein gravhaug frå yngre romartid (375-400 år e. Kr.). I kjellaren kan du sjå fiske- og fangstutstyr frå øya si spennande fiskerihistorie. Lite film-amfi med fiskerihistorisk film. På loftet, der det under 2. verdskrig var gøymt mange flyktningar og Englandsfararar, syner utstillinga både øya og kommunen si krigshistorie, sett i nasjonal samanheng. I naust/sjøbud finst også fleire gamle bruksbåtar.

Kart