Glopheim Kafe ligger ved innfallsporten til Nasjonal turistveg Rondane. 50-tallskafeen har stått urørt siden den ble bygget, og den er fredet av Riksantikvaren. Kafeen er sannsynligvis Norges best bevarte i sitt slag. Her er jukeboks, flipper, knipsekasse, svart-hvit-tv, rørstoler med respatexbord osv. Her er lørdagskafe gjennom hele året, og hver dag i sommermånedene. Kafeen er et flott møtested for nostalgisøkende folk, som f.eks. veterankjøretøyforeninger o.l. Det er planer om å sette i stand bakeriet og starte produksjon av tynnkake.

Kart