Steinkjer er ein av landets mest vellykka og best bevarte gjenreisingsbyar. Bombinga 21. april 1940 øydela over 80 % av bygningane. Byen vart gjenreist etter planar frå Brente Steders Regulering, leia av professor Sverre Pedersen. Hovudgrepet i Pedersens nybarokke byplan er Kongens gate på Sørsia med Brannstasjonstårnet på Nordsia som eit markant fondmotiv. På tvers ligg tverraksane med sine fondmotiv. På Torget ligg Sverre Olsens Samfunnshus (1951) og kirka (O. Platou 1965). Store delar av Nordsia sentrum er regulert til spesialområde bevaring.

Kart