Gjellebekk skanse var et sentralt forsvarsverk under den store svensk-norske krigen i 1716. Den 23. mars angrep svenskene, men skansen bestod sin prøve, og kong Karl XII dro tilbake til Sverige med uforrettet sak. Etter utgravinger er skansen nå godt synlig i terrenget. I området er det også et gammelt marmorbrudd med en 8 meter høy obelisk. Kultur- og natursti med informasjonsskilt i området. Gjellebekkmyrene Naturreservat ligger også i området med et rikt plante- og fugleliv. Turguide kan evt. skaffes via Lier kommunes kulturkontor.

Kart