Geitbåten er en båttype som ble bygd i større skala fram til ca. 1930 og var vanlig i bruk fra Romsdalen og nordover til Sør-Trøndelag. Geitbåten ble både rodd og seilt. Samlinga holder til i Enge tresliperi og omfatter rundt 30 båter i ulike størrelser fra færing til kirkebåt. Kirkebåten «Halsabrura» eies av museet. Det er bygd et nytt naust til «Halsabrura». Det er et demostrasjonsnaust som viser forskellige nordmørske byggeteknikker. Geitbåtmuseet har en utviklings- og produksjonsavdeling som vi kaller Husasnotra. Der bygges det geitbåter.

Kart