Temaer for feltet er jernalderliv og skriftspråklig utvikling. Feltet inneholder ca. 550 gravrøyser, og det er gjort mer enn 900 funn fra romersk jernalder og fram til vikingtid her. På en av de store gravrøysene står Einangsteinen. Med runeinskripsjon datert til rundt år 300 e. Kr. er den Nord-Europas eldste runestein som fremdeles står på sin opprinnelige plass. Skiltet kultursti.

Kart