Nedre Rennebu Fagbruksforening, eller Gammelbua som den blir kalt i dagligtalen, er en svært godt bevart landhandel. I tillegg til det gamle interiøret og et stort vareutvalg fra de 99 årene Foreninga var «hjertet» i Vollagrenda, finnes alle regnskap og arkiv bevart. I tilknytning til museumsbutikken finner du også Husflidsbua som selger lokal husflid og håndverk.

Kart