Gamle Strynefjellsvegen er eit kulturminnehistorisk alternativ til RV15. Etter 3,5 km ved Hellstuguvatnet: Steinalderbusetnad, reinsgraver, hellstugu, anleggssmie og restar etter eit tysk bombefly. Etter 8,8 km ved Vargevasskulane: Gravrøys på eit berg. Etter 10,8 km: Vassvendingen, vassdelet mellom aust og vest. Etter 12,2 km: Vegens høgaste punkt, 1139 moh. Etter 14,9 km står Kongsvarden, som skal vera bygd av Harald Hårfagre. Etter 21,2 km: Bjørnsonsvingen. Informasjonstavler ved Grotli Høyfjellshotell og Jostedalsbreen Nasjonalparksenter.

Kart