Gamle Lærdalsøyri er minner fra tiden da Lærdalsøyri var et viktig handels- og kommunikasjonsknutepunkt på Vestlandet. Man vet ikke hvor lenge Lærdalsmarknaden har eksistert, men i 1596 kom det påbud om at markedet skulle vare i åtte dager. Den gamle Lærdalsmarknaden ble nedlagt i 1870-åra, men tatt opp igjen i 1982. Blir nå arrangert i juni hver år.

Kart