Gamle Hvam Museum, tidligere gården Store Hvam, ligger høyt og fritt i Romerikes bølgende landskap. Slik har gården ligget i mer enn 1000 år. Få steder i landet lå forholdene så godt til rette for jordbruk som her. Bøndene på Hvam var da også rike og mektige, noe de gamle husene gjenspeiler. Den store gårdsplassen med det stolte tuntreet er et imponerende skue som har gjort inntrykk på mange. Husene på gården er gruppert i to tun, inntun og uttun. Slike totunsanlegg med mange hus var vanlige i jordbruksbygdene på Østlandet. Folket bodde i inntunet, mens dyra holdt til i uttunet. På store Hvam utgjorde stabburet dette skillet mellom inntun og uttun. Låven og det store steinfjøset fra begynnelsen av 1800-tallet inneholder i dag store utstillinger av landbruksredskaper og -maskiner fra nær og fjern fortid. Her kan besøkende også se verksteder og kontorer som spilte en rolle i bygdesamfunnet, som for eksempel salmakerens verksted, lokalavisas redaksjon og veterinærens kontor. Barn og voksne kan oppleve dyra på gården, kjøpe drops fra krambua og spise nystekte vafler i den vesle kafeen. Gammeldagse stauder og prydbusker i hagen vekker minner hos mange besøkende.

Kart