Gabriel Scott er én av våre fire Sørlandsdiktere ved siden av brødrene Krag og Olaf Benneche. Han har en enorm produksjon bak seg også som forfatter, men med mesterverket «Kilden» tok han steget opp til rangen som dikter.

Gabriel blev født i Leith, Skottland, der hans far, Svend Holst Jensen, var sjømannsprest i Den nye norske sjømannskirke. Etter ca. 10 år flyttet familien da tilbake til Sørlandet. [Sjømannskirka i Lieth, Scotland]

I sin senere ungdom bestemte Gabriel seg for at han ville bli dikter og gav ut noen verk som etter hvert ble utgitt i lokale aviser. Etter sin fars råd brukte Gabriel mellomnavnet sitt som etternavn, for at folk lettere skulle kjenne igjen navnet. Så kom flere dikt og etter hvert andre verk, bl.a. barnebøker, teaterstykker og noen noveller.

«Kilden» ble skrevet under den første verdenskrig og kom ut ved avslutningen av denne. Barmhjertighetens avmakt på jorden, er et hovedtema i Gabriel Scotts forfatterskap. Vi merker det også i «Kilden», men vi må lete litt etter det, fordi det nesten blir borte bak den idyll som omgir fiskeren Markus. Idyllen er ikke menneskene og miljøet, men Markus selv og naturen, selve tilværelsen rundt ham.

Den første verdenskrig betød en nyorientering for flere betydelige norske forfattere. Det kom en religiøs strømning, tydeligst hos Olav Aukrust, Tore ørjasæter, Kristofer Uppdal, Johan Bojer – og noe senere Sigrid Undset, Sigurd Christiansen og Ronald Fangen. Her hører Gabriel Scott hjemme.

Hånd i hånd med denne religiøse nyorienteringen gikk også en etisk idealisme. Nyorienteringen lå også bak den episke diktning med sine lange historiske perspektiver, hvor bevaring av verdier sammen med en voksende interesse for det nasjonale, spilte en avgjørende rolle.

Norsk kirkeliv var preget av en bitter og intens kirkestrid som gjorde seg gjeldende langt ut over kirkelige kretser. Denne hang sammen med oppkomsten av den liberale teologi, bestemt av historisk-kritisk forskning fra siste del av forrige århundre.

Gabriel Scott tar også opp dette temaet, med en sterk avvisning av – og forakt for – teologene; disse som nødig bør komme inn i himmelen, fordi de da vil overta. Det nye syvende bud Scott formulerer (i Det gylne evangelium) er: «Du skal ikke bli teolog».

Nok en sak må angies som bakgrunn: Evolusjonslæren hadde gått sin seiersgang over Norge, ikke minst takket være Bjørnstjerne Bjørnsons dikt «Ære det evige forår i livet som allting har skapt». Med nyorienteringen i tilknytning til verdenskrigen kom også en kamp mot positivismen og darwinismen, sammen med en avvisning av fremskrittstro og teknikk.

Nå ville man ha en ikke-materialistisk verdensforklaring. Den ytre verden var ikke lenger temaet, men sjelelivet; da også med et sterkt idealistisk preg.

Gabriel Scott døde i 1958, 84 år gammel.