Det tradisjonsrike Fru Haugans Hotel i den verneverdige Sjøgata er med sine over 200 år det eldste hotellet i Nord-Norge, og startet som handelssted i 1794. Da fikk en jekteskipper kongelig bevilling til å drive gjestgiveri og bondehandel. Fru Ellen Haugan kjøpte hotellet i 1885. Det har siden vært i familiens eie, med driftige kvinner i ledelsen. I 2004 tok 5. generasjon over. Salongene, bygningene og hotellmuseet har en spesiell atmosfære. Norges første hotellmuseum åpnet i 2002, med gjenstander som kompletterer alt gammelt inventar ellers.

Kart