Ein gamal tømmerlåve er bygd saman med innehuset frå Viste der foreldra til Knut Hamsun tente, og frå her går det gang under bakken til det gamle fjoset på Fossheim. I Steinsenteret finn du den største «steinbutikken» i Norden med stort smykkegalleri, vidare landets mest omfattande utstilling av norske mineral. I Holo heng salgsutstillinga «Kunst eller berre stein ?» med steinskulpturar og geokunst av mange slag ved sida av fossilar frå fisk til dino-egg, bruksting av stein og oldsaker. I Fjoset har vi skiftande temautstillingar.

Kart