I Folldal var det gruvedrift i nærmere 250 år fra 1748 og fram til 1993. Folldal Verk leverte kobber, sink og svovel, og driften av gruvene hadde stor betydning for utviklingen av samfunnet i Folldal og bygdene omkring. Store deler av befolkningen hadde arbeid her i kortere eller lengre perioder, og så mange som 550 personer kunne være sysselsatt i gruva. Folldal Verk ble et eget samfunn i den lille fjellbygda. Her var det både butikk, bakeri, slakter, vaskeri, skole og festlokale. Familier på opptil 8-10 personer bodde på verket i leiligheter på 20-40 m2. Mange av verkets hus står igjen på området, alt fra store industrilokaler til bolighus- og brakker, grisehus og vedskåler. Her kan du være med på guidede togturer inn i den gamle gruvegangen Stoll I, hvor du kan se trekonstruksjoner, sjakter og haller for uttak av malm. 600 meter inne i fjellet ligger Wormshall, som bl.a. brukes til konserter. Gruvemuseet har modeller som illustrerer anlegget. Her kan man også se redskaper fra driften og klenodier som direktørens bil fra 1914. I Gruvekroa er det kafé, og du kan overnatte i «Direksjonen», den gamle direktørboligen, eller i Rallarboligen. På området er det også to merkede løyper med informasjonsplakater. Brosjyre med kart og informasjon kan kjøpes på Gruvekroa.

Kart