Sør-Gjæslingan er flere øyer ut mot Folda. Fiskeværet var i sin tid et av de største sør for Lofoten med opptil 4000 menn og kvinner samlet i høysesongen. Det var en væreier som eide grunnen, men i motsetning til i Lofoten eide ikke væreieren alle rorbuene selv, de fleste var oppført og eid av fiskerne på leid grunn. Væreierens inntekter kom fra oppkjøp og foredling av fiskeprodukter, samt fra handelsvirksomheten i fiskeværet. Fiskerlivet var ingen romantisk tilværelse. I ei rorbu kunne det bo opp mot 20 mann og ei kokke. Sanitærforholdene var dårlige, og smittefaren var stor. Lus og tuberkulose hadde fritt spillerom, og i tillegg kom farene på havet. Rorbuene, rekker av fiskehjell, fiskemottak, væreierbolig med butikk, salteri og trandamperi er fremdeles bevart. Her kan du bo i de gamle rorbuene og få en ekte opplevelse av historien, kombinert med naturopplevelser og masse frisk luft. Vertskapet tar deg gjerne med på en historisk vandring, og du kan leie båt. Rorbuene er utstyrt for selvhusholdning, og i tillegg er det to godt utstyrte forsamlingslokaler/møterom med sanitæranlegg. Matservering og havfisketurer kan bestilles. Væreierboligen har høy standard og egner seg godt for mindre grupper som ønsker en helt spesiell opplevelse. Denne bygningen leies ut med bevertning.

Kart