På 1600-talet vart falk og andre rovfuglar fanga i dette anlegget. Rovfuglane vart «dresserte» og brukte av adelsfolk til jakt. Falkefangaranlegget ved Jotunheimvegen er nå rekonstruert, og gir eit detaljert inntrykk av korleis ei slik fangstinnretning verka. Nærmare opplysningar får du ved Skåbu Utstillerforening i Skåbu sentrum (Samvirkelagsbygget). Her finn du mellom anna har ei kulturhistorisk utstilling i tillegg til utsal av lokalprodusert handverk. Tlf. 46 93 68 63.

Kart