Evje og Hornnes museum består av 8 bygningar. Garden Fennefoss var i si tid eit hovudsete for haugianarrørsla i Setesdal, og Hans Nielsen Hauge sjølv var med og bygde opp ei papirmølle på staden. Hovudattraksjonen er likevel norske mineral, hovudsakleg frå Evje og Iveland. Men du finn og ei eiga skuleavdeling, gjenstandar frå den gamle bondekulturen, rosemåling og det eldste apoteket i Setesdal.

Kart