Da ordren om tvangsevakuering av befolkningen i Finnmark kom i oktober 1944, ble evakueringshulen i Løkengdalen bygd i løpet av noen få dager. Her bodde 10 personer i lengre eller kortere tid fram til frigjøringen. Hulen du finner her i dag, er en rekonstruksjon. Turen inn til hulen tar under 1 time på sti i ulendt terreng. Den korteste stien starter i Ytterbukt, men det er også merket fra Lerresfjord skole. Informasjonsskilt ved starten av stien begge steder, samt oppe ved hulen.

Kart