Erkebispegården har en helt spesiell plass i Norgeshistorien som åndelig og politisk senter. Den ble påbegynt i andre halvdel av 1100-tallet, og er nordens eldste profane bygning i bruk. Dette var erkebiskopens bolig frem til reformasjonen i 1537. Museet Erkebispegården viser originalskulpturer fra Nidarosdomen og funn fra arkeologiske utgravninger i Erkebispegården. Her kan man bl.a. se de gamle forsvarsmurene og erkebiskopens myntverksted akkurat slik det ble funnet. Utstillingen Riksregaliene viser Norges kronings- og signingsutstyr.

Kart