Området Kilen på Nesflaten er ein heilt spesiell arkitektonisk stad. Geir Grung (1926 – 1989) har teikna kraftstasjonen, bustadane og messa i samband med kraftutbygginga ved Røldal – Suldal på 60-talet. Messa blir i dag drive som hotell, Energihotellet, med originale 60-tals møblar frå Sven Ivar Dysthe. Nesflaten ligg også midt i Discovery Route. Dette er ei reiserute gjennom fjordane i Ryfylke og Hardanger mellom Stavanger og Bergen. Ruta er basert på ei historisk reiserute for utanlandske turoperatørar på 1880 talet.

Kart