Eiktunet er en del av Mjøsmuseet, et friluftsmuseum med en fantastisk beliggenhet på Gjøviks tak. I naturskjønne omgivelser er det samlet hus fra 1650-1850, som gir et godt bilde av bygdenes historie og kultur. Om sommeren arrangeres det bl.a. St. Hansfeiring og familiedag. Faste og skiftende utstillinger i Åttekanten. Området har lekeplass og er et yndet mål for tur og rekreasjon hele året, med den koselige kafeen som naturlig stoppested.

Kart