Økomuseum med flere anlegg. Det er minst ett arrangement årlig ved hvert anlegg. Eidskog bygdetun Almenninga er et gardsanlegg som går tilbake til tidlig middelalder. Det består av to «levende» tun med hus fra 1700-tallet. Gaustadsjøsaga er kanskje Norges eneste operative dampsag. Sootkanalen er Norges første sluseanlegg bygd for tømmertransport. Eidskog skolemuseum ligger like ved Eidskog kjerke fra 1665 – et kjerkested som går tilbake til 1100-tallet. På Magnor er bl.a. hesteskosmie og autentisk snekkerverksted fra 1930-åra. Mange turstier.

Kart