Egge Museum omfatter et 860 da stort området, og innenfor her finnes spor etter hele den menneskeskapte historia, fra steinalder og fram til i dag. I vikingtid var Egge et høvdingsete og mektige personer som Kalv Arneson, Olve og Sigrid levde sine liv her i følge Snorre Sturlason. Egge Museum har i tillegg et godt utbygd friluftsmuseum med et komplett 1800-talls gårdsanlegg. Dyrene er med og skaper en unik atmosfære om sommeren. Vi tilbyr flere utstillinger, og et flott sti-nett som gir muligheter for gode natur- og kulturhistoriske vandringer.

Kart