Eenstunet tilbyr overnatting i restaurerte hus på garden. Kårhuset og stabburet har til saman tre utleigeeiningar med 30 sengeplassar. Eenstunet har også to eldhus/årestover. Den eldste, truleg frå 1500-talet, vert nytta til røyking av kjøt, ølbryggjing, flatbrødbaking og sviing av smalahovud. Den andre, frå 1665, vert nytta til servering ved spesielle høve. Her er det 80 sitjeplassar. Gardsmuseum i låven. Den gamle kongevegen Oslo-Bergen går mellom husa. I gardstunet finst ein gravhaug. Aktivitetar og leikar i flott kulturlandskap.

Kart