Nær Klevfos ligger gården Engelaug østre der Edvard Munch ble født 12. desember 1863. Gården er i privat eie, og er ikke åpen for publikum, men kan oppleves fra fotopunktet ved Ådalsbrukvegen. Dette er et sted man kan komme til med buss/bil/sykkel eller til fots. Her finnes en informasjonstavle, som er del av en sti med Edvard Munch som tema. Stien, som har startsted ved Klevfos og Munch-senteret i Løten, består av fem informasjonstavler lokalisert på sentrale plasser i familien Munchs liv. Det er kart på tavlene.

Kart