Dunderbakken sag i Østre Skogbygd ble reist i 1894 som et samarbeidsprosjekt for de omkringliggende gårder og bruk. Den vassdrevne saga er restaurert med saghus, vannhjul og vannrenne. Her formidles kunnskap om hvordan man med enkle midler kunne foredle tømmer og plank. Kvernbekken sørger for vanntilførsel, og det er anlagt et nytt damreservoar like ovenfor saghuset. Kulturminnet er tilrettelagt for publikum.

Kart