I ly av Dønnesfjellet og omgitt av høye, varmekjære løvtrær ligger Dønnes Gård. Gården har en historie som strekker seg over 800 år bakover i tid. Gjennom 700 år var den hovedsete i det tidligere Dønnes Gods, som var en av de største godssamlingene i Nord-Norge. I Håkon Håkonssens saga kan man lese om Pål Vågaskalm, som var godseier på Dønnes på 1200-tallet. I 1675 kjøpte amtmann Peder Tønder godset, og fikk samtidig adelsrettigheter. Familien Coldevin giftet seg inn i godset i 1751, og de ble sittende her i fem generasjoner. Familien var svært engasjert i moderne landbruk. De fikk avlet fram kornslaget «Dønnesbyggen», drev meieridrift og hadde Norges første traktor! Men da familien Coldevin gikk konkurs i 1911, ble godssamlingen oppløst. Familien Løvdahl kjøpte hovedgården i 1917, og dagens eiere er fjerde generasjon. Hovedhuset på gården er fra 1894 og er restaurert i gammel stil. Her er det seks trivelige dobbeltrom til leie. Det er to bad med dusj, samt to ekstra toaletter på gangen. Frokost inkl., middag kan bestilles. Gjester kan få et lysbildeforedrag om gårdens historie og omvisning i Dønnes kirke, middelalderkirka som ligger like ved gården. I huset finner du også en lesekrok med historisk materiale. Dønnes natur- og kultursti starter ved kirka. Vi tilbyr hagevandring i parken som ble anlagt som engelsk hage på 1800-tallet. Her kan man se over 40 gamle stauder, mange typer løkplanter (vår), nyttevekster og store varmekjære trær av ulike slag. Ferden ender ved et nylig rekonstruert lysthus (opprinnelig fra 1860-tallet) der det er muligheter for enkel servering.

Kart